Cartelurile sunt înţelegeri între doi sau mai mulţi agenţi economici concurenţi care au ca rezultat denaturarea concurenţei. Principalele tipuri de cartel sunt cele care vizează stabilirea preţurilor şi/sau împărţirea pieţelor.

Efecte negative ale înţelegerilor de tip cartel:

  • limitarea artificială a concurenţei;
  • creşterea preţurilor;
  • evitarea constrângerilor care generează inovaţie (ex. dezvoltarea unui produs sau introducerea unor metode de producţie mai eficiente);
  • restrângerea oportunităţilor de angajare.

 

Sancţiuni pentru agenţii economici implicaţi într-un cartel

În urma unei investigaţii referitoare la un posibil cartel,  se pot aplica sancţiuni :

  • contravenţionale - amenzi de până la 10% din cifra de afaceri totală, realizată de agenţii economci implicaţi, în anul financiar anterior sancţionării;
  • penale - închisoare de la 6 luni la 4 ani sau amendă pentru participarea cu intenţie frauduloasă şi în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea unui cartel. Acţiunea penală se pune în mişcare la sesizarea Consiliului Concurenţei.

Începând cu anul 2009, politica de clemenţă se aplică şi înţelegerilor verticale foarte grave, cum sunt cele referitoare la:

  • fixarea preţurilor;
  • împărţirea pieţelor care conduce la protecţie teritorială absolută.


Înţelegerile verticale sunt acele înţelegeri sau practici concertate, încheiate între două sau mai multe companii, fiecare operând pentru obiectivele înţelegerii la un nivel diferit al lanţului de producţie sau de distribuţie. Acest tip de înţelegeri se referă la condiţiile în care părţile pot să cumpere, să vândă sau să revândă anumite bunuri sau servicii.