În cadrul Consiliul Concurenţei funcţionează Modulul de Clemenţă. Acest Modul are rolul de a asigura interfaţa dintre Consiliul Concurenţei şi agenţii economici care depun solicitări in conformitate cu Instrucţiunile privind aplicarea politicii de clementă.

Modulul de Clemenţă recepţionează şi inregistrează solicitările pentru clemenţă depuse de agenţii economici. Toate solicitările pentru clemenţă se vor inregistra in Registrul Unic de Clemenţă in ordine cronologică, intr-o formă care permite identificarea datei şi orei depunerii solicitărilor.

Agenţii economici pot să solicite un marker prin care îşi “rezervă”, anticipat, locul care le permite obţinerea imunităţii, până la strângerea informaţiilor necesare pentru a face o aplicaţie completă.

 

Agenţii economici care aplică pentru clemenţă în mai multe State Membre pot apela la sistemul de solicitări simplificate. Ulterior, după ce se stabileşte autoritatea care va instrumenta cazul, operatorul economic va completa şi depune la aceasta solicitarea cu toate informaţiile necesare.