Imunitatea la amendă reprezintă exonerarea agentului economic, participant la un cartel, de la plata integrală a amenzii care i-ar fi fost aplicată dacă nu ar fi cooperat cu autoritatea de concurenţă.

Consiliul Concurenţei acordă imunitate la amendă unui agent economic dacă acesta este primul care furnizează elementele probatorii ce permit :

  • declanşarea unei investigaţii privind un posibil cartel şi efectuarea de inspecţii inopinate la sediile părţilor implicate;
  • dovedirea unei încălcări grave a Legii Concurenţei.

Cum se poate obţine imunitatea la amendă?

Într-o primă fază, agenţii economici pot aborda Consiliul Concurenţei cu sau fără dezvăluirea identităţii.

Solicitările de imunitate la amendă se pot face în scris sau verbal. Consiliul Concurenţei confirmă primirea cererii de imunitate la amendă, menţionând data şi ora la care agentul economic a furnizat elementele probatorii.

Consiliul Concurenţei verifică îndeplinirea condiţiilor privind obţinerea imunităţii şi acordă agentului economic, în scris, imunitatea condiţionată la amendă. Aceasta reprezintă recunoaşterea, de către Consiliul Concurenţei, a eligibilităţii agentului economic pentru a beneficia de imunitate la amendă.

Acordarea imunităţii la amendă se realizează prin decizia finală prin care Consiliul Concurenţei constată încălcărea Legii Concurenţei.