Consiliul Concurenţei acordă unui agent economic o reducere a amenzii dacă acesta furnizează elemente probatorii care să aducă o contribuţie suplimentară semnificativă în raport cu cele aflate deja în posesia autorităţii de concurenţă.

Ce reduceri se pot acorda?

Chiar dacă într-un caz a fost acordată imunitate la amendă (amendă zero), ceilalţi agenţi economici participanţi la acel presupus cartel şi care îl denunţă pot beneficia de reducerea amenzii, după cum urmează:

  • între 30 – 50 % - pentru primul;
  • între 20 – 30 % - pentru al doilea;
  • maximum 20 % - pentru ceilalţi agenţi economici.

Cum se poate obţine reducerea amenzii?

Se depune cererea de reducere a amenzii. Cererile se pot face în scris sau verbal.

Consiliul Concurenţei confirmă primirea cererii, menţionând data şi ora la care agentul economic a furnizat elementele probatorii.

În cazul în care Consiliul Concurenţei ajunge la concluzia preliminară că elementele probatorii prezentate de agentul economic aduc o contribuţie suplimentară semnificativă, informează în scris agentul economic, nu mai târziu de data la care raportul de investigaţie este transmis părţilor implicate.